take shelter (پناهگاه)

محصول: 2011 / اختلالات مورد بررسی : بیماری خانوادگی.زناشویی.مقاومت درمان​/ مردی پس از دیدن رؤیاهایی از وقوع یک آخرالزمان، دچار این تردید می‌شود که همسر و دخترش را از طوفانی که در راه است نجات دهد یا از دست خود…