straw dogs (سگ های پوشالی)

محصول: 1971 / اختلالات مورد بررسی : اختلال شخصیت اسکیزویید یا منزوی​/داستان ریاضی‌دانی به نام «دیوید سامر» ( داستین هافمن ) است که به همراه همسر جوان خود (سوزان جرج ) به شهرستانی در جنوب نقل مکان می‌کنند. ورود این زوج جوان فضایی ملتهب در شهر به وجود می‌آورد که به درگیری خشونت‌بار ختم می‌شود...