شناخت زنان

نمایش همه

ویژگی شخصیت زن اُمگا

برخی از زنان ماهر، همدل و باهوش هستند. جدای از آن، آنها فردی هستند که از خود مراقبت می کنند، و ترجیح می دهند کار و حرفه خود را داشته باشند.

ویژگی شخصیت زن گاما

زن گاما به قوی بودن و اعتماد به نفس معروف است. او کسی است که می داند چه می خواهد و ایده ای دارد که چگونه به آن برسد.

ویژگی شخصیت زن سیگما

شخصیت سیگما اصطلاحی است که برای توصیف مجموعه‌ای از ویژگی‌های فردی که اعتماد به نفس، جاه‌طلب و قوی است استفاده می‌شود، او همچنین بسیار مستقل است و از گذراندن وقت به تنهایی لذت می‌برد.

ویژگی شخصیت زن بتا

زن بتا کمتر از مرد بتا مورد توجه قرار می گیرد. او اغلب به خاطر تیپ‌های شخصیتی کاریزماتیک‌تر نادیده گرفته می‌شود، اما نباید او یا آنچه را که برای دوستان…