مراقبه و تلپاتی

تمرین تلپاتی با عشقت(1)

 
این تمرین برای تلپاتی با شخصی هست که دوستش داری
قبل از انجام این مراقبه حتما مواردی که زیر ویدیو ذکر شده است را با دقت خوانده و انجام دهید.
 

تمرین تلپاتی با عشقت(2)

 
این تمرین برای تلپاتی با شخصی هست که دوستش داری
قبل از انجام این مراقبه حتما مواردی که زیر ویدیو ذکر شده است را با دقت خوانده و انجام دهید.
 

جذب عشق (3)

 
این تمرین برای تلپاتی و جذب شخصی هست که دوستش داری
قبل از انجام این مراقبه حتما مواردی که زیر ویدیو ذکر شده است را با دقت خوانده و انجام دهید.