مشکل رابطه : برقراری ارتباط

به گفته الين فانتل شیمرگ» نویسنده کتاب «خانواده‌های ترکیبی»» همه مشکلات روابط از ارتباطات ضعیف ناشی می‌شوند. او می‌گوید: «شما نمی‌توانید در حالی که گوشی خود را چک می‌کنید، تلویزیون

ادامه مطلب »