حساب کاربری
1 جلسه (45 دقیقه ای)
225,000
تومان
 • دارای مدرک کوچینگ و مشاوره از ترکیه
 • مشاوره به صورت آنلاین و تلفنی میباشد
 • انتخاب روز و ساعت به عهده خودتان
 • ارائه راهکارهای مناسب به شما
 • این جلسه 45 دقیقه میباشد
1 جلسه (90 دقیقه ای)
425,000
تومان
 • دارای مدرک کوچینگ و مشاوره از ترکیه
 • مشاوره به صورت آنلاین و تلفنی میباشد
 • انتخاب روز و ساعت به عهده خودتان
 • ارائه راهکارهای مناسب به شما
 • این جلسه 1 ساعت و نیم میباشد
1 جلسه مشاوره (فوری)
425,000
تومان
 • 1 جلسه مشاوره فوری (45 دقیقه)
 • دارای مدرک کوچینگ و مشاوره از ترکیه
 • مشاوره به صورت آنلاین و تلفنی میباشد
 • طی 1 الی 3 روز انجام خواهد شد
 • برای کسانی که تحمل انتظار ندارند
3 جلسه مشاوره
675,000 تومان
650,000
تومان
 • دارای مدرک کوچینگ و مشاوره از ترکیه
 • مشاوره به صورت آنلاین و تلفنی میباشد
 • انتخاب روز و ساعت به عهده خودتان
 • ارائه راهکارهای مناسب به شما
 • هر جلسه 45 دقیقه میباشد
پکیج نقره ای (5 جلسه)
1,125,000 تومان
1,100,000
تومان
 • 5 جلسه مشاوره
 • دارای مدرک کوچینگ و مشاوره از ترکیه
 • مشاوره به صورت آنلاین و تلفنی میباشد
 • انتخاب روز و ساعت به عهده خودتان
 • هر جلسه 45 دقیقه میباشد
پکیج طلایی (10 جلسه)
2,250,000 تومان
2,100,000
تومان
 • 10 جلسه مشاوره
 • دارای مدرک کوچینگ و مشاوره از ترکیه
 • مشاوره به صورت آنلاین و تلفنی میباشد
 • انتخاب روز و ساعت به عهده خودتان
 • هر جلسه 45 دقیقه میباشد