حساب کاربری
1 جلسه مشاوره
175,000
تومان
 • توسط مشاور دارای مدرک بین المللی
 • مشاوره به صورت آنلاین و تلفنی میباشد
 • انتخاب روز و ساعت به عهده خودتان
 • ارائه راهکارهای مناسب به شما
 • هرجلسه 45 دقیقه میباشد
2 جلسه مشاوره
350,000
تومان
 • توسط مشاور دارای مدرک بین المللی
 • مشاوره به صورت آنلاین و تلفنی میباشد
 • انتخاب روز و ساعت به عهده خودتان
 • ارائه راهکارهای مناسب به شما
 • هرجلسه 45 دقیقه میباشد
5 جلسه مشاوره
875,000 تومان
850,000
تومان
 • توسط مشاور دارای مدرک بین المللی
 • مشاوره به صورت آنلاین و تلفنی میباشد
 • انتخاب روز و ساعت به عهده خودتان
 • ارائه راهکارهای مناسب به شما
 • هر جلسه 45 دقیقه میباشد
* برای مراجعین خارج از کشور، پرداخت با ارز دیجیتال میسر میباشد.لذا در صورت استفاده از این امکان پس از تماس با پشتیبانی آدرس والت را جهت پرداخت دریافت نمائید.
درصورت تمایل به پرداخت کارت به کارت روی دکمه زیر کلیک کنید