برگرداندن_عشق

برگرداندن_عشق بعد_از_جدایی جدایی چگونه_او_را_به_دنبال_خود_بکشانیم روانشناسی زوج_درمانی مشاوره

چگونه او را وادار کنیم دنبال شما باشد

بعد از جدایی احساس می کنیم که تنها کاری که می خواهیم این است که با او در تماس باشیم.اینجا میگوئیم چطور این کار را بکنید.

ازم_متنفره برگرداندن_عشق تنفر جدایی رابطه_پایدار روانشناسی زوج_درمانی عشق مشاوره نفرت نفرتازم_متنفره

من عاشق کسی هستم که ازم متنفره

“من عاشق کسی هستم که از من متنفر است و نمی‌دانم چگونه او را برگردانم.”
اینجا شما میگویم که کاملاً امکان پذیر است

برگرداندن_عشق جدایی خیانت روانشناسی زوج_درمانی عشق_رفته مشاوره

فکر میکنم بخاطر کسی دیگر، من را ترک کرد

شما مدتی است جدا شدید و او در حال حاضر با شخص دیگری است.آیا این بدان معناست که آن رابطه از قبل بوده؟